40dagentijd Exodusgemeente 40dagentijd Exodusgemeente


De veertigdagentijd is vanouds een periode waarin plaats is voor vasten en inkeer. Dit jaar is het thema: “Ik ben er voor jou.” De bloemschikkingen laten elke zondag een ander thema zien, gebaseerd op de zeven daden van barmhartigheid waar Jezus het in Mattheus 25 over heeft.

In de bloemschikkingen wordt elke zondag een ander thema uitgebeeld. Nu we “online” kunnen kijken geeft dit ons een kans om extra goed naar de bloem schikking te kijken en tot ons door te laten dringen.

Op de eerste zondag is het thema: De zieken bezoeken. In Israël hoorde een zieke “er niet bij” en hij of zij leefde aan de rand. Jezus doorbreekt radicaal dit onbarmhartige patroon en geeft de zieke mens terug aan zichzelf. Hij is hen nabij. In de bloemschikking is het thema goed te zien. Er zijn voor elkaar in al onze kwetsbaarheid.

De tweede zondag krijgt het thema : “de dorstigen laven” aandacht. Voor ons is het beschikken over drinkwater een kwestie van de kraan opendraaien, maar water is niet zomaar voor iedereen aanwezig. Gebrek aan drinkwater is voor miljoenen mensen dagelijkse realiteit. Een mens zonder water raakt uitgeput. Wie zonder Gods Geest leeft, verschrompelt. Laten we ons bezinnen op hoe we anderen kunnen laven aan leidingwater en aan “levend water.”

Op de derde zondag is er in de bloemschikking te zien dat het thema gaat over het onderdak bieden aan de vreemdeling. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte vreemdeling waren. De Oosterse gastvrijheid is te zien in een ( arm) land als Libanon, waar inmiddels één op de vier mensen een Syrische vluchteling is. Bij de bezinning over dit thema is het goed ook na te denken over hoe wij hier in onze omgeving praktisch vorm kunnen geven aan onze zorg en aandacht voor vreemdelingen. Er zijn mogelijkheden genoeg!

De vierde zondag geeft ons de mogelijkheid om na te denken over de tekst: “Ik was naakt en jullie kleedden mij.” Kleding beschermt ons tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes en soms feestelijk. Laten we deze week nadenken over hoe we omgaan met onze kleding. Hoe duurzaam zijn onze aankopen. Heeft het zin om zoveel kleding in je kast te hebben hangen als anderen te kort hebben? Ook dichtbij zijn er genoeg mensen die amper ruimte hebben in hun budget om kleding aan te schaffen.

“De hongerige te eten geven”, een thema dat in de bloemschikking goed te zien is. Brood om te leven, brood om te delen. Voedsel is de basis van ons bestaan. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we dit dagelijks ontvangen. We kunnen alleen echt van dit wonder genieten als we het samen delen. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. We gedenken Jezus bij een maaltijd die we samen delen. Laten we ons deze week bezinnen op hoe wij kunnen zorgen dat ieder mens voldoende eten krijgt. Dichtbij en ver weg.

De zesde zondag is er aandacht voor het bezoeken van gevangenen. In de praktijk zal niet iedereen letterlijk een gevangene kunnen bezoeken. Er zitten veel mensen gevangen omdat ze andere ideeën hebben dan de overheid van hun land. Bezin jezelf deze week over hoe je iets kunt betekenen voor mensen die achter de tralies zitten. Hier in Nederland of in het buitenland. De website van Amnesty International geeft voldoende mogelijkheden aan om in actie te komen.

Het zevende werk van barmhartigheid zal niet aan de orde komen in deze veertigdagentijd. Dit thema gaat over de doden begraven. De zorg en het respect voor de doden is van alle tijden. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je zijn of haar bestaan.

Paus Franciscus voegde nog een achtste werk van barmhartigheid toe aan de reeks van zeven: “Barmhartigheid voor ons gemeenschappelijk huis.” De zorg voor de aarde als huis van mens en natuur. De aarde die ons welzijn en welvaart biedt. Dit thema komt niet in de bloemschikkingen voor, maar verdient zeker ook onze aandacht.

De Commissie Vorming en Toerusting wenst jullie allen een mooie en zinvolle veertigdagentijd toe.

Op naar Pasen!

  
terug