Film avond 22 februari 2018

Film avond 22 februari 2018
We zetten de traditie voort en we nodigen je daarom uit op donderdag 22 februari om 19:30 voor een filmavond.
We gaan kijken naar een bijzondere film: Adams Apples.
Voorafgaand is er een korte inleiding en ontmoeten Adam en ontdekken soms Job.
Na de film zullen we nog napraten met een glaasje en een hapje.

Film Adams Apples
Adam's Appels is een zwarte komedie over de neo-nazi Adam die zijn alternatieve straf komt vervullen bij de onverbeterlijk positieve Lutherse dominee Ivan.

Adam komt op een dag aan in het dorpje op het Deense platteland waar de naïeve, humorloze dominee Ivan werkt aan zijn levensopdracht: van zijn gemeente een groot idyllisch rehabilitatiecentrum maken. Als Ivan aan Adam vraagt wat hij wil bereiken en Adam grapt dat hij een appeltaart wil bakken, gaat Ivan daar serieus op in. Aan Adam wordt de zorg van de appelboom toevertrouwd. Een ogenschijnlijk eenvoudige klus maar als de boom wordt bezocht door rampen van bijbelse omvang ontvouwt zich het drama van de langzame bekering van Adam.
Van harte welkom ,

Locatie: Het Stalenhuis
             Tweede weg 3 
              Melissant


Graag een appje sturen of bellen om een stoel te reserveren.

Jacqueline Gebraad: 06 53 68 84 85

De commissie V & T vindt het fijn je te zien in het Stalenhuis, van harte welkom !
terug