Liturgische bloemschikking Liturgische bloemschikking
 
Tekst  bij liturgische schikking op de eerste zondag van advent (1 december 2019)
Het basisdoek bij de adventschikkingen is de kleur paars: de kleur van soberheid, bezinning en inkeer. 
De boomstam is kaal en lijkt levenloos. Houtsnippers (verwevenheid met de aarde) en mos (symbool voor de zachte krachten en moederliefde) onder de stam.                  
Het adventsstuk laat de duisternis zien, het licht is afwezig. De tijd is angstig en onzeker

De zwarte kaars is de kleur van duisternis. Alleen aan de voet van de boomstam is een teken van leven. De knop van een bolbloem.
Tekst  bij liturgische schikking
van de Gedachtenisdienst op zondag 24 november 2019

 
In verbondenheid met de Levende
zoeken wj een kaars die ons verlicht
in droeve dagen van gemis.
Gij, Licht van ons leven, beziel ons
om het licht van een ander brandend te houden
en door te geven als een roos op aarde
in Gods naam.
Afscheid groep 8 kindernevendienst – zondag 7 juli 2019
Een boeket met een grote diversiteit van kleurrijke bloemen.
Dit stelt de Exodusgemeente voor.
Al die verschillende mensen, die met elkaar gemeente willen zijn.
De wil hebben met elkaar op te trekken, te helpen en te ondersteunen.
De twee grote bloemen. Dat zijn jullie. Jasper en Vera.
Jullie mogen verder groeien en bloeien.
Op eigen benen staan. Belangrijke keuzes gaan maken.
De cirkel symboliseert de wereld. Dichtbij en veraf.
Jullie gaan de wijde wereld in. De wereld verder ontdekken.
Het riet heeft een bijzondere betekenis.
Riet vind je overal in de wereld. In noord en zuid. In oost en west.
Waar riet is, is water. En waar water is, is leven.
Riet is buigzaam. Past zich aan aan de omstandigheden waar het groeit.
Daarom staat riet ook voor een positief wereldbeeld.
 
Zondag 21 april 2019 - Paaszondag

De paarse doek van inkeer is vervangen door een witte doek.
Reinheid, zuiverheid en heerlijkheid zijn in de kleur wit bijeengebracht.
Wij mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn opstandingskracht mag onze kracht worden.
 
De witte bloemen hebben eenzelfde zeggingskracht.
Zijn Licht en Liefde mogen in ons komen.
 
Feest van overwinning op het onrecht.
Kwaad en verdrukking de wereld uit.
Opstaan, liefde geven en ontvangen.
Samen mogen wij de vruchten van Gods schepping delen.


 

zondag  14 april 2019  -  Palmpasen  -  6e zondag van de veertigdagentijd.

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

In de schikking ligt een gekleurde doek. 
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen.
De rozen op het pad verbeelden de tranen van Jezus tijdens zijn intocht .

Vandaag is het palmzondag. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Vol hoop en
verwachting op weg gaan.
Het verleden met je meedragend
de onbekende toekomst tegemoet…zondag  7 april 2019  - 5e zondag van de veertigdagentijd.


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.  
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

De handen liggen tegen elkaar, nadenkend , bezinnend.

Leven verliezen
leven vinden
God wij bidden help ons!
Help ons te bezinnen
op wat leven geeft.


zondag  31 maart 2019 - 4e zondag van de veertigdagentijd.

Rose is de liturgische kleur voor de 4e zondag in de veertigdagentijd.
Heel even begint het licht van Pasen door te breken.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

Hij breekt en deelt uit. Zijn handen breken, leggen het in onze handen.

Terugkeren naar waar we vandaan komen
geconfronteerd met ons verleden
het gevecht aangaan
met jezelf; met de (A)ander
Je mag gaan, … aangeraakt en  ......gezegend.zondag  24 maart 2019 - 3e zondag van de veertigdagentijd.

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de  zachte krachten aan.
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

De handen zijn geopend. 
Ruimte geven aan de leefregels van de wet..

Niet meer weten
hoe het verder moet
Staan met lege handen
handen die machteloos reiken naar boven.
Wat we niet zagen gaan we zien
licht in ons donker.

zondag  17 maart 2019 - 2e zondag van de veertigdagentijd

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

Wij zien de handen die beschermen wat kostbaar en teer is.

Verlangen
naar beschermende handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven lang

zondag 10 maart 2019  - 1e zondag van de veertigdagentijd

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning. 
Jute symboliseert eenvoud en soberheid. 
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde. 
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

We zien handen die geopend zijn. 
Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege.

Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo bloeit hoop

Liturgische bloemstukken uit 2018:


Vierde adventzondag 23 december 2018

De basiskleur Paars symboliseert soberheid, bezinning en ingetogenheid.

De witte bloemen in de schikking staan voor zuiverheid, licht en vernieuwing.

Via het sobere raam zoeken wij verbeeldingen naar de toekomst.

We zien baby sokjes die verwijzen naar Elisabeth die zwanger is en haar ontmoeting met Maria die ook haar eerste Kind verwacht.

Tweede adventzondag 9 december 2018

De basiskleur paars symboliseert  soberheid, bezinning en ingetogenheid.

De witte bloemen  in de schikking staan voor zuiverheid, licht en vernieuwing.

Via het sobere raam zoeken wij verbeeldingen  naar de toekomst.

We zien water, stenen en riet wat verwijst naar Johannes die bij de rivier een bijzondere boodschap bracht: God zal redding brengen.

Laat alles achter wat verkeerd is en begin opnieuw.Eerste adventzondag 2 december 2018

De basiskleur paars symboliseert soberheid, bezinning en ingetogenheid.

De witte bloemen in de schikking staan voor zuiverheid, licht en vernieuwing.

Via het sobere raam zoeken wij verbeeldingen naar de toekomst.

We zien een symbolische engel die Johannes op Patmos zag, zoals wij in Openbaringen 1 en 8 kunnen lezen.

Eeuwigheidszondag, 25 november 2018

In de spiegel zien wij de glans van de herinneringen.
 
De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan.
Het moeten missen van hen die ons dierbaar waren.
 
In de spiegel zien wij het licht dat niet dooft.
 
De witte bloemen symboliseren het eeuwige en het schone van het hiernamaals.
 
De hedera, die als wortels de grond raken, zijn wij, de mensen van het nu.
 
Blijvend verwant met hen die ons ontvallen zijn.
Afscheid kindernevendienst, 18 juni 2018

Een bonte verzameling van bloemen en kleuren.
Niet één bloem of kleur voert de boventoon.

Rood, blauw, groen of wit, elke kleur is nodig om samen gemeente te zijn.
Bloem, scherm of blad, met elkaar zijn wij samen de Kerk.

Jullie met z'n vieren , met eigen kleurentooi, staan rond het grote boeket.
Jullie gaan de wereld in, op eigen benen staan.

Het grote boeket (vaders en moeders, opa's en oma's, broertjes en zusjes,  de mensen van de kerk), samen willen wij met jullie verder gaan.

De stenen verbeelden "Jezus als de levende steen"
Laat jezelf gebruiken als levende stenen van God.Pinksteren, 20 mei 2018

Het bloemstuk is een uitbundig en kleurrijk palet van bloemen en bloeiende takken.
Het staat symbool voor al de verschillende volken waar ook ter wereld. Iedere bloem of tak is uniek in kleur en vorm.
 
Wij mogen ons verbeelden zo'n bloem of tak te zijn en zo het pinksterverhaal te vertolken. Zo samen Kerk in deze tijd te mogen zijn.Pasen, 1 april 2018

De paarse doek van inkeer is vervangen door een witte doek.
Reinheid, zuiverheid en heerlijkheid zijn in de kleur wit bijeengebracht.

Wij mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn opstandingskracht mag onze kracht worden.

De witte bloemen hebben eenzelfde zeggingskracht.
Zijn Licht en Liefde mogen in ons komen.


Feest van overwinning op het onrecht.
Kwaad en verdrukking de wereld uit.
Opstaan, liefde geven en ontvangen
Samen delen
de vruchten van Gods schepping.6e zondag van de Veertigdagentijd, 25 maart 2018


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Feest en verdriet mengen zich.
Palmtakken begeleiden zijn intocht.
Rode bloemen op het pad. Passie en bloed.
Tussen de stenen glinsteren zijn tranen.
Een verwijzing naar het bijbelgedeelte over de intocht in Jeruzalem.

Juichen om een koning op een ezel.
Hij komt redden.
Tranen vanwege vrede die nog niet zal zijn.
Licht der wereld,
kracht van Gods liefde.
5e zondag van de Veertigdagentijd, 18 maart 2018


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Wij zien korenaren en graankorrels op de stenen.
Het is dood en leven ineen.
Sterven om vrucht voort te kunnen brengen ,
verwijzend naar de parabel van de graankorrel.

Gij,
Bron van leven.
Ontkiemend uit de kern
Schenkt kracht aan leven,
vrucht dragen op eigen wijze.

4e zondag van de Veertigdagentijd, 11 maart 2018


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De rose doek geeft aan dat het Licht door gaat breken.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Centraal voor de opening van de poort ligt het brood.
Stralend, omgeven door gypsophila.
Een wonderlijke broodvermeerdering.
Een verwijzing naar het bijbelverhaal
over de wonderbare spijziging.

Waar liefde gedeeld wordt,
breekt licht door.
Brood,
voedsel om te leven.
Handen samen,
delen met elkaar.3e zondag van de Veertigdagentijd, 4 maart 2018:


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

De rode bloemen symboliseren de geest van Jezus.
Vlammend en woedend .
Geen plaats voor glimmende munten.
Een verwijzing naar het verhaal over de handelaren in de tempel.

Schoonvegen,
ruimte scheppen.
Wat werkelijk van waarde is, is niet voor geld te koop.
Ruimte voor groeikracht in jezelf.
Een nieuw begin.

2e zondag van de Veertigdagentijd, 25 februari 2018:

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Drie rode bloemen stralen. Zij worden omgeven door gypsophila.
Zij staan voor Jezus, Mozes en Elia.
Verwijzend naar het verhaal over de verheerlijking op de berg.

Omhoog gaan om Licht te ontmoeten.
Verblindend en stralend.
Opgaan in een wolk van Aanwezigheid
Afdalen naar de aarde,
verlicht,
versterkt.

1e zondag van de Veertigdagentijd, 18 februari 2018:


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan, een doorgang naar verwachting en hoop.

De rode bloemen stralen kracht en passie uit.
Jezus weerstaat de verzoekingen.
De doornen en stekels verbeelden het duivelse element.
Het brood en de steen verwijzen naar het verhaal over de verzoeking in de woestijn.

Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering hem getoond.
Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde.

Liturgische bloemstukken uit 2017:


Kerstdag

De stronk, die staat voor de vergankelijkheid van het aardse bestaan, is naar de achtergrond verplaatst.

Het paarse doek is weg.
Inkeer en verwachting maken plaats voor grote blijdschap.

De uitbundige witte schikking straalt het nieuwe begin uit.
Het licht van God is onder ons komen wonen.
Teken van zegen, van vrede en toekomst.

Een Mensenkind die aarde en hemel verbindt.Kerstnacht


De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.
Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

Witte bloemen omgeven de stronk.
Wit als teken van zuiverheid, heerlijkheid en een nieuw begin.

De komst van het Kind is nabij.
Stro en doeken symboliseren Zijn komst.4e zondag van Advent

De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.

Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

De witte  bolbloemen worden omringt door andere witte bloemen.
De volheid van de tijd breekt aan.
De wereld is vol verwachting van wat komen gaat.

                                                           Het graan, de noten en de vruchten staan voor voedsel.
                                                           Een tijd van vrede en recht breekt aan.

                                                           Het bijbelgedeelte spreekt van;
                                                           "Hij zal alle volken het recht doen kennen"


3e zondag van Advent
De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.

                                                           Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

                                                           De  witte kleur van de bolbloemen is volop zichtbaar.
                                                           In wit komen reinheid, zuiverheid en heerlijkheid bijeen.

                                                           De woestijnroos en het zand verbeelden de hitte en dorheid van de woestijn.

                                                           Dit wordt verteld in het bijbelgedeelte; "de woestijn zal bloeien"2zondag van Advent
De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.

Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

Daarbij ook de groei van de bolbloemen die al duidelijker
de verwachting van een nieuwe tijd aangeven.

De bijl en de schrepels - zij staan voor het bijbelgedeelte uit Jesaja;
"dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden"1zondag van Advent


De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.
 
De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.
 
Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.
 
De bruine takken geven de tijd aan, die zo verwarrend is.
 
Maar daar tussen ontwikkelt zich drie bolbloemen.
Klein en kwetsbaar, maar een hoopvol teken in deze wereld.
 
De herders-staf en het schaap - zij staan voor het verhaal uit Jesaja waar                                                                         gesproken wordt; "Hij zal als een herder zijn kudde weiden"Eeuwigheidszondag 2017

In deze schikking staan de kleuren wit en groen centraal.
Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen.
De heydera (klimop) vertolken de wortels van ons bestaan.
Het bladgroen staat voor leven en werken.
De witte bloemen symboliseren de overledenen; niet meer in ons midden, maar wel met ons verbonden.
De twee bogen betekenen; dragen en steunen.  


 
Pinksteren 2017

In deze schikking zijn vlamvormige bloemen, de strelitzia's, verwerkt.

Deze bloemen verwijzen naar de Heilige Geest die neerdaalt op de hoofden van de discipelen.
De rode rozen staan voor geestelijke kracht, genegenheid en onvoorwaardelijke liefde.
De grassen verbeelden de wind."en de Geest daalde neer als het geluid van een hevige wind"


Pasen 2017

De schikking van deze paasmorgen neemt ons mee naar de tuin vol witte bloemen.
Wij mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

De paarse doek van inkeer is vervangen door een witte doek.
Reinheid, zuiverheid en heerlijkheid zijn in de kleur wit bijeengebracht.
De witte bloemen hebben eenzelfde zegginskracht.
Zijn opstandingskracht, Zijn Licht en Liefde mogen in ons komen.

Geloof in het leven.
Breekt door het donker van de dood heen.
Licht raakt ons aan.
Kom, sta op deel het leven.
Deel vertrouwen. God van licht en leven
In Jezus is de dood overwonnen.
In die kracht mogen wij staan.


5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 2 april 2017

Sterker dan de dood

De schikking toont ons twee verbeeldingen, gescheiden door een raamvenster.
Het verbeeldt het aardse leven en de dimensie die wij "eeuwigheid" noemen.
Het aardse in rode tinten. Rood staat voor strijd, vuur, hartstocht en verlangen.
De "eeuwigheid", het hiernamaals wordt weergegeven in witte bloemen.
Wit staat voor de zuiverheid en schoonheid van die andere dimensie.

                                                             Geloof in het leven.
                                                             Het rijk waarvan het leven geen idee heeft.
                                                             Is zij al aanwezig, daar en hier.
                                                             Wachtend om herwonnen te worden.
                                                             Geloof in het leven.

                                                             ( interpretatie naar het bijbelgedeelte - sterker dan de dood-)


4e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 26 maart 2017

Vertrouwen dat er genoeg is om van te leven.

Deze schikking verbeeldt het wonder van brood en vis.
De mand met brood is omgeven met gypsofilia.
Dit staat voor de wondelijke gebeurtenis.

Geloof in het leven.
Neem van het levensbrood dat geboden wordt.
Neem van de levenskracht die liefde biedt.
Wie het brood uit liefde deelt,
krijgt meer.
Geloof in het leven.

(interpretatie van het wonder van brood en vis)
3e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 19 maart 2017

Jezus geneest de man die niet kan praten.

De donkere bloemen (calla's) staan voor de "zieke tong" – spreken kon de man niet.
De witte calla's geven de genezing aan .
De tong is rein en kan spreken.
Het gipskruid staat voor de verwondering over deze genezing.2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 12 maart 2017

Jezus in gespek met de kananitische vrouw.

In deze schikking zien wij zeven witte amaryllisbloemen.
Zij staan voor het sterke en vasthoudende geloof van de vrouw.
De brokken brood en de kruimels verwijzen naar de woorden die Jezus tot de vrouw sprak.

Geloof in het leven.
Sta in je kracht met vertrouwen en moed.
Een hemels licht dat voor jou er toe doet.
Ontmoeting die blijft en kracht geeft voor eeuwen.
Geloof in het leven.1e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 5 maart 2017

Veertig dagen en nachten is Jezus in de woestijn

Bij deze eerste schikking van de veertigdagentijd horen wij over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien wij de prachtige gloriosabloem – zij bloeit aan de rand van gevaarlijke ravijnen.
De verleiding om stenen te veranderen in brood, en het zand van de woestijn refereren naar het gelezen bijbelgedeelte.

Geloof in het leven
Jezus laat zich niet verleiden door
De glans en schittering die hem getoond worden.
Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde.
Geloof in het leven.
 Uitleg bij de schikkingen voor de Veertigdagentijd 2017.

Gedurende de veertigdagentijd zullen in de liturgische schikkingen de drie houtschijven als een vaste achtergrond dienen.
De schijven staan allereerst symbool voor de berg.
In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.
De berg is groot en machtig. Het element van eeuwigheid wordt hierin ook gesymboliseerd.
Daarnaast stralen de houtschijven groeikracht uit, maar ook de kwetsbaarheid van het bestaan.
De barsten en de jaarringen tonen de breekbaarheid van het leven.
De jute stof zal ook steeds terugkomen in de schikkingen. Jute staat voor eenvoud en soberheid.
De kleur paars wordt in de kerktraditie en zeker in de veertigdagentijd gezien als de kleur van inkeer, boete en bezinning.


Liturgische bloemstukken uit 2016:


4e Advent 2016:

Schikking met gipskruid en witte rozen.

Op de vierde zondag van advent horen wij hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt.
Dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten.
In de spiegel zien wij dat verbeeld in de rozen.3e Advent 2016:

Schikking met bijl en schelp en water.

Op de derde zondag van advent breekt het licht van Gods koninkrijk door.
Wij zien de lelie bloeien en water dat leven geeft.
Midden tussen de stenen van de woestijn.

2e Advent 2016: 

Op de tweede adventszondag horen wij Jesaja en Johannes vertellen over het nieuwe begin.

Zichtbaar teken daarvan is de doop.
Gesymboliseerd door de schelp en door water.
Symbolen voor wedergeboorte, omkeer en bezinning.
De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien wij ook terug in de schikking.
Licht schijnt in de spiegel en de stralen kaatsen terug.


1e Advent 2016:

Dromen van vrede,
de wereld omgekeerd zien.
Wat licht brengt.
Doen wat gedaan moet worden.
Heelheid in een gebroken wereld.
Goede God, leer ons het visioen te leven
Eeuwigheidszondag 20 november 2016:

In de spiegel zien wij de glans van de herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan.
Het moeten missen van hen die ons dierbaar waren.
In de spiegel zien wij het licht dat niet dooft.
De witte bloemen symboliseren het eeuwige en het schone van het hiernamaals.
De heijdera, die als wortels de grond raken, zijn wij, de mensen van het nu.
Blijvend verwant met hen die ons ontvallen zijn.
 

Afscheid groep 8 kindernevendienst 2016:

Een bonte verzameling van bloemen en kleuren. Niet één bloem of kleur voert de boventoon.
Geel, rood, groen of wit, elke kleur is nodig om samen gemeente te zijn.
Bloem, halm of blad, met elkaar zijn wij samen de Kerk.
Jullie drie, met jullie eigen kleurentooi, staan onder het boeket.
Jullie gaan de wereld in, op eigen benen staan.
Het grote boeket (vaders en moeders, opa's en oma's, broertjes en zusjes) 
samen willen wij met jullie verder gaan.
De spiegel waarop het boeket en de vaasjes staan, symboliseert de ruimte. Een nieuwe fase in jullie leven.
Pinksteren 2016:

In deze schikking worden allerlei kanten van Pinksterfeest belicht.

De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld door de drie vlammende tongen van vuur.
De rode bloemen symboliseren de geestdrift, het enthousiasme van de volgelingen van Christus.

Het hart en de ziel worden geraakt door het vuur van de Geest.
De grassprieten worden bewogen door de wind.
De geest waait waarheen hij wil.
De witte bloemen staan ook voor de Geest die ons mensen troost, bemoedigt en inspireert.
Als een wolk is de Geest om ons heen.6e zondag van de veertigdagentijd 2016:

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen wij hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus' intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.


Gedicht;
Schoenen aan om met hem op weg te gaan.
Die ons voorgaat naar de ander,
ons voorgaat naar leven.
                                           
Juichen om de koning.
Op een ezel,
die komt redden.

Tranen,
vanwege vrede,
die nog niet zal zijn.

God.
Sterk ons verlangen,
naar wat vrede brengt.


Liturgische bloemstukken uit 2015:


Afscheid groep 8 kindernevendienst, 21 juni 2015, Thema: Groeien en bloeien.

Wij zien aan de onderzijde veel groen blad.
Dit is de aarde waarop wij leven.
Wij zien de klimop die de wortels in de grond voorstellen.

Daarboven een grote diversiteit van kleurrijke bloemen.
Zij stelt de Exodusgemeente voor.
Al die verschillende mensen, die met elkaar gemeente willen zijn.

De intentie hebben elkaar te helpen en te ondersteunen.
De twee grote bloemen. Dat zijn jullie. Jullie mogen verder bloeien.
Op eigen benen staan. Belangrijke keuzes gaan maken.

De cirkel symboliseert de wereld. Dichtbij en veraf.
Jullie gaan de wijde wereld in.
De wereld verder ontdekken.

Het riet heeft een bijzondere betekenis.
Riet vind je overal in de wereld. In noord en zuid. In oost en west. 
Waar riet is, is water. En waar water is, is leven.
Riet is buigzaam. Past zich aan aan de omstandigheden waar het groeit.
Daarom staat riet ook voor een positief wereldbeeld.
                                                             De wolk van witte gypsofilia symboliseert de Geest van God, 
                                                             Die jullie wil ondersteunen bij alle keuzes die jullie in het leven gaan maken.


Liturgische bloemschikking 5 april 2015:Liturgische bloemschikking 22 februari 2015:


Pinksteren 2015:

Kerst 2015:

 
terug