Liturgische bloemstukken uit 2020 Liturgische bloemstukken uit 2020
De foto is de liturgische bloemschikking van afgelopen zondag 8 maart (niet van onze kerk).        
  De liturgische schikking verbeeldt  het leven van Jezus door een weefsel van takken en doornen, gevat in een vierkante lijst. In het midden een open ruimte, een opening naar de toekomst.

Wekelijks wordt deze open ruimte gevuld met een “teken van leven” .                         
Ook komen in de schikkingen voorwerpen of symbolen voor uit de verhalen van het boek Exodus. De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning. Jute symboliseert eenvoud en soberheid. 

De wandelstok in de schikking van 8 maart j.l. verwijst naar de reis van Mozes naar de farao. 
De liturgische schikking verbeeldt  het leven van Jezus door een weefsel van takken en doornen, gevat in een vierkante lijst. In het midden een open ruimte, een opening naar de toekomst.

Wekelijks wordt deze open ruimte gevuld met een “teken van leven” .                         
Ook komen in de schikkingen voorwerpen of symbolen voor uit de verhalen van het boek Exodus. De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning. Jute symboliseert eenvoud en soberheid. 

De sandalen in de schikking van 1 maart j.l. verwijzen naar de woestijnreis van Mozes. 
 
                      De liturgische schikking verbeeldt  het leven van Jezus door een weefsel van takken en doornen, gevat in een vierkante lijst. In het midden een open ruimte, een opening naar de toekomst.

Wekelijks wordt deze open ruimte gevuld met een “teken van leven” .                         
Ook komen in de schikkingen voorwerpen of symbolen voor uit de verhalen van het boek Exodus. De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning. Jute symboliseert eenvoud en soberheid. 
terug