Liturgische bloemstukken uit 2017 Liturgische bloemstukken uit 2017
Liturgische bloemstukken uit 2017:


Kerstdag

De stronk, die staat voor de vergankelijkheid van het aardse bestaan, is naar de achtergrond verplaatst.

Het paarse doek is weg.
Inkeer en verwachting maken plaats voor grote blijdschap.

De uitbundige witte schikking straalt het nieuwe begin uit.
Het licht van God is onder ons komen wonen.
Teken van zegen, van vrede en toekomst.

Een Mensenkind die aarde en hemel verbindt.Kerstnacht


De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.
Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

Witte bloemen omgeven de stronk.
Wit als teken van zuiverheid, heerlijkheid en een nieuw begin.

De komst van het Kind is nabij.
Stro en doeken symboliseren Zijn komst.4e zondag van Advent

De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.

Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

De witte  bolbloemen worden omringt door andere witte bloemen.
De volheid van de tijd breekt aan.
De wereld is vol verwachting van wat komen gaat.

                                                           Het graan, de noten en de vruchten staan voor voedsel.
                                                           Een tijd van vrede en recht breekt aan.

                                                           Het bijbelgedeelte spreekt van;
                                                           "Hij zal alle volken het recht doen kennen"


3e zondag van Advent
De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.

                                                           Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

                                                           De  witte kleur van de bolbloemen is volop zichtbaar.
                                                           In wit komen reinheid, zuiverheid en heerlijkheid bijeen.

                                                           De woestijnroos en het zand verbeelden de hitte en dorheid van de woestijn.

                                                           Dit wordt verteld in het bijbelgedeelte; "de woestijn zal bloeien"2zondag van Advent
De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.

De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.

Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.

Wij zien olijfbladeren die hoop en nieuw leven verbeelden.

Daarbij ook de groei van de bolbloemen die al duidelijker
de verwachting van een nieuwe tijd aangeven.

De bijl en de schrepels - zij staan voor het bijbelgedeelte uit Jesaja;
"dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden"1zondag van Advent


De kleur paars van het doek staat voor inkeer.
Stil zijn voor wat komen zal.
 
De stronk symboliseert de vergankelijkheid.
Het leven in deze wereld is tijdelijk.
 
Het mos is gebruikt om het verlangen naar recht en vrede tot uitdrukking te brengen.
 
De bruine takken geven de tijd aan, die zo verwarrend is.
 
Maar daar tussen ontwikkelt zich drie bolbloemen.
Klein en kwetsbaar, maar een hoopvol teken in deze wereld.
 
De herders-staf en het schaap - zij staan voor het verhaal uit Jesaja waar                                                                         gesproken wordt; "Hij zal als een herder zijn kudde weiden"Eeuwigheidszondag 2017

In deze schikking staan de kleuren wit en groen centraal.
Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen.
De heydera (klimop) vertolken de wortels van ons bestaan.
Het bladgroen staat voor leven en werken.
De witte bloemen symboliseren de overledenen; niet meer in ons midden, maar wel met ons verbonden.
De twee bogen betekenen; dragen en steunen.  


 
Pinksteren 2017

In deze schikking zijn vlamvormige bloemen, de strelitzia's, verwerkt.

Deze bloemen verwijzen naar de Heilige Geest die neerdaalt op de hoofden van de discipelen.
De rode rozen staan voor geestelijke kracht, genegenheid en onvoorwaardelijke liefde.
De grassen verbeelden de wind."en de Geest daalde neer als het geluid van een hevige wind"


Pasen 2017

De schikking van deze paasmorgen neemt ons mee naar de tuin vol witte bloemen.
Wij mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

De paarse doek van inkeer is vervangen door een witte doek.
Reinheid, zuiverheid en heerlijkheid zijn in de kleur wit bijeengebracht.
De witte bloemen hebben eenzelfde zegginskracht.
Zijn opstandingskracht, Zijn Licht en Liefde mogen in ons komen.

Geloof in het leven.
Breekt door het donker van de dood heen.
Licht raakt ons aan.
Kom, sta op deel het leven.
Deel vertrouwen. God van licht en leven
In Jezus is de dood overwonnen.
In die kracht mogen wij staan.


5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 2 april 2017

Sterker dan de dood

De schikking toont ons twee verbeeldingen, gescheiden door een raamvenster.
Het verbeeldt het aardse leven en de dimensie die wij "eeuwigheid" noemen.
Het aardse in rode tinten. Rood staat voor strijd, vuur, hartstocht en verlangen.
De "eeuwigheid", het hiernamaals wordt weergegeven in witte bloemen.
Wit staat voor de zuiverheid en schoonheid van die andere dimensie.

                                                             Geloof in het leven.
                                                             Het rijk waarvan het leven geen idee heeft.
                                                             Is zij al aanwezig, daar en hier.
                                                             Wachtend om herwonnen te worden.
                                                             Geloof in het leven.

                                                             ( interpretatie naar het bijbelgedeelte - sterker dan de dood-)


4e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 26 maart 2017

Vertrouwen dat er genoeg is om van te leven.

Deze schikking verbeeldt het wonder van brood en vis.
De mand met brood is omgeven met gypsofilia.
Dit staat voor de wondelijke gebeurtenis.

Geloof in het leven.
Neem van het levensbrood dat geboden wordt.
Neem van de levenskracht die liefde biedt.
Wie het brood uit liefde deelt,
krijgt meer.
Geloof in het leven.

(interpretatie van het wonder van brood en vis)
3e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 19 maart 2017

Jezus geneest de man die niet kan praten.

De donkere bloemen (calla's) staan voor de "zieke tong" – spreken kon de man niet.
De witte calla's geven de genezing aan .
De tong is rein en kan spreken.
Het gipskruid staat voor de verwondering over deze genezing.2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 12 maart 2017

Jezus in gespek met de kananitische vrouw.

In deze schikking zien wij zeven witte amaryllisbloemen.
Zij staan voor het sterke en vasthoudende geloof van de vrouw.
De brokken brood en de kruimels verwijzen naar de woorden die Jezus tot de vrouw sprak.

Geloof in het leven.
Sta in je kracht met vertrouwen en moed.
Een hemels licht dat voor jou er toe doet.
Ontmoeting die blijft en kracht geeft voor eeuwen.
Geloof in het leven.1e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 5 maart 2017

Veertig dagen en nachten is Jezus in de woestijn

Bij deze eerste schikking van de veertigdagentijd horen wij over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien wij de prachtige gloriosabloem – zij bloeit aan de rand van gevaarlijke ravijnen.
De verleiding om stenen te veranderen in brood, en het zand van de woestijn refereren naar het gelezen bijbelgedeelte.

Geloof in het leven
Jezus laat zich niet verleiden door
De glans en schittering die hem getoond worden.
Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde.
Geloof in het leven.
 Uitleg bij de schikkingen voor de Veertigdagentijd 2017.

Gedurende de veertigdagentijd zullen in de liturgische schikkingen de drie houtschijven als een vaste achtergrond dienen.
De schijven staan allereerst symbool voor de berg.
In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.
De berg is groot en machtig. Het element van eeuwigheid wordt hierin ook gesymboliseerd.
Daarnaast stralen de houtschijven groeikracht uit, maar ook de kwetsbaarheid van het bestaan.
De barsten en de jaarringen tonen de breekbaarheid van het leven.
De jute stof zal ook steeds terugkomen in de schikkingen. Jute staat voor eenvoud en soberheid.
De kleur paars wordt in de kerktraditie en zeker in de veertigdagentijd gezien als de kleur van inkeer, boete en bezinning.
 
terug