vrijdag 9 november 2018

Meet-Inn

Datum: 
 vrijdag 9 november 2018
Tijdstip: 
 18:30  - 19:30
Locatie: 
 Exoduskerk

Graag willen wij u informeren over de start van de nieuwe vorm van geloofsverdieping voor jongeren van 12 tm 16 jaar. 
De MEET-INN.

Wij organiseren in het nieuwe seizoen van september 2018 t/m maart 2019 negen bijeenkomsten voor tieners van 12-16 jaar. 
Wij gaan in gesprek met deze jongeren a.d.h.v. diverse thema’s en we gebruiken daar diverse werkvormen voor. 
We zullen de deelnemers/de jongeren iedere bijeenkomst een keuze geven in het thema en in de werkvorm van de volgende bijeenkomst. 
Hun mening, hun eigen bijdrage is belangrijk. 
Ook de locatie kan wisselen, afhankelijk van het thema en de werkvorm.

Wij streven naar een ontmoeting tussen het geloofsverhaal uit de traditie van de kerk, het geloofsverhaal uit het leven van de jongere en het levensverhaal van de jongere. Dat ieder levensverhaal een
extra dimensie krijgt als het in het licht van het geloofsverhaal komt te staan. 
Een voortgaande werking van Gods Geest in deze wereld.
Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, we proberen dit voorafgaand te plannen aan de Soos (en voor Emmaüskerk Walk_Inn). Dit betekent overigens niet dat de
jongeren verplicht zijn de Soos en de Meet-Inn te bezoeken. 
Uiteraard is ook één van beiden mogelijk. 
Wij hebben gekozen voor deze dag en tijdstip omdat wij menen daar de volgende voordelen uit te halen:
- Ouders hoeven evt. maar één keer per week hun kind te brengen en te halen.
- De Meet-Inn kan (hoeft niet) gecombineerd worden met de Soos
- Op vrijdag ervaren jongeren vaak meer “vrije tijd’, daar ze zaterdag en zondag geen school hebben.
- Op vrijdag hebben jongeren meestal geen verplichting aan een (sport)club.

De eerste bijeenkomst op 21 september zal in het teken staan van kennis maken met elkaar en het maken van keuzes en afspraken rondom de inhoud van de volgende bijeenkomsten.
We proberen om de jongeren zelf een persoonlijke uitnodiging te sturen.

Hartelijke groet,
Exoduskerk: Helma Vader r.w.vader@freeler.nl
Ger. Kerk Melissant: Edwin van Leeuwen edwin_vanleeuwen@hotmail.com
Emmaüskerk: Anja van Huizen w.vanhuizen@hetnet.nl

terug