Oproep om indrukken en ervaringen in deze coronacrisis op te schrijven Oproep om indrukken en ervaringen in deze coronacrisis op te schrijven
Schrijf over uw gedachten en gevoelens, maak b.v. een dagboek of een weekkroniek . Maak foto’s over deze periode en stel dit alles beschikbaar.
Misschien kan Vorming en Toerusting er ook een kleine tentoonstelling aan wijden.


Hoe leg je deze bizarre, maar ook unieke periode vast voor later.
Iedere dag word je overladen met nieuws over het coronavirus. Kranten, tv-journaal, radio en streekbladen. Van alle kanten word je geïnformeerd over wat u moet doen, waar je op moet letten of wat juist niet meer mag.
Veel mensen zitten noodgedwongen thuis en maken zich zorgen over de gezondheid van familieleden; kunnen niet naar het werk of geven thuisonderwijs aan hun kinderen.
Volstrekt nieuw. Alles lamgelegd, teruggeworpen op jezelf en je directe omgeving.
Wat gaat er in je om? Heb je vertrouwen in de informatie die de overheid en het RIVM verstrekken?
Heb je in eigen omgeving te maken met slachtoffers van het virus? Heb je angst je baan te verliezen?
Komt deze pandemie als een waarschuwing? Van God misschien? Zijn hulpverleners helden geworden? Allemaal gedachten en gevoelens die over enige tijd herinneringen zullen worden.


Verzamel uw aantekeningen, de toegestuurde tekeningen, het dagboek, de krantenknipsels wellicht. Wij ontvangen ze graag en zullen na de zomer hierop terugkomen en meer informatie verstrekken over de verdere opzet van deze activiteit.


Namens Commissie Vorming en Toerusting
Janneke van Rossum tel 06-46666342, mail; janneke.van.rossum@gmail.com
Bert Voorberg; tel 06-40286215 , mail; bertvoorberg31@gmail.com 
terug