Proeven van genade of: Hoe goed moet je zijn - Leo Fijen

Proeven van genade of: Hoe goed moet je zijn - Leo Fijen
Op 31 oktober 1517 werden Luthers 95 stellingen gepubliceerd als reactie tegen de aflaatverkoop. 
Luther werd namelijk geconfronteerd met mensen die hun zonden kwamen biechten en daarna hun aflaten lieten zien, zodat hun biechtvader Luther hen geen boetedoening kon opleggen en slechts de vrijspraak kon geven. 
De boeteling deed goede werken zoals het geven van aalmoezen, vasten, het maken van bedevaarten en soms ook al het betalen van vastgestelde bedragen. 
Met andere woorden: “de genade kon ook ‘gekocht’ worden”. 
Iets wat protestanten zich moeilijk kunnen voorstellen. 
Een typische uitspraak van Luther: “Goede werken maken niet een goede man, maar een goede man doet goede werken”. 
De reformator Luther heeft zich afgezet tegen de Roomse praktijken. 
Alleen via Gods woord kon er genade worden verkregen en niet via goede werken of aflaatpraktijken. 
Maar hoe zit het vandaag de dag met die goede werken? 
Hoe belangrijk zijn ze voor Protestanten en RoomKatholieken en/of zijn ze nog steeds belangrijk? 
Hoe goed moet je zijn als christen? 
Leo Fijen komt erover spreken op maandag 9 oktober 2017 om 20.00 uur in de Emmaüskerk. De toegang is vrij!
terug