Schoonmaakploeg 3x Schoonmaakploeg 3x

Taken:
Bij toerbeurt bereidt om op de zaterdagmorgen enkele uren mee te helpen het kerkgebouw schoon te houden.
Zie ook deze pagina

terug