Schoonmaakploeg 1x Schoonmaakploeg 1x
Taken:
Bij toerbeurt bereid om op de zaterdagmorgen enkele uren mee te helpen het kerkgebouw schoon te houden.
Zie ook deze pagina
terug