Verrassende gasten Verrassende gasten
Theatergroep 'Fijne mensen'
Speelt een muzikale voorstelling, waarbij aandacht wordt besteed aan het Lutherjaar en wat de Reformatie heeft gebracht.
Muziek – sketches – meezingliederen.
6 oktober 2017 – Aanvang: 19.30 uur
 
Margriet van der Kooy
Over ‘Als kinderen andere wegen gaan’
Gedachten,opvattingen en leefstijlen zijn niet vanzelfsprekend die van de ouders. Kinderen maken andere keuzes.
30 oktober 2017, Emmaüskerk
Aanvang: 20.00 uur
 
Ruud Bartlema, theoloog en beeldend kunstenaar
De graankorrel die in de aarde valt’ – zijn verbeelding van de kruiswegstaties.
15 februari 2018
Aanvang: 19.30 uur
 
terug