eerste leeravond Micha 12 oktober 2021

eerste leeravond Micha 12 oktober 2021
lees meer »
 
Vorming en Toerusting 2021-2022 Vorming en Toerusting 2021-2022
Vorming en Toerusting 2021-2022

Het thema van dit jaar is : “Van U is de toekomst.” Dat is een hoopvol thema. Wij mogen meewerken aan de toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Het programma is gedeeltelijk hetzelfde als dat van vorig jaar. Hopelijk is er voor ieder wat wils en kunt u meedoen aan één of meerdere activiteiten!
In het afgelopen jaar ontving u het programma van Vorming en Toerusting, gelijktijdig met het jaarboekje van de Exoduskerk. In het komende seizoen zal dat anders zijn en zal alle informatie over de activiteiten op de website van de Exoduskerk staan en in het mededelingenblad. Daarnaast wordt u via de nieuwsbrief en de "kerkapp" geinformeerd.
Wij hebben ervoor gekozen om het seizoen in twee delen te programmeren. Dat heeft deels te maken met de onvoorspelbaarheid van het coronavirus. Wanneer er opnieuw strengere maatregelen door de overheid worden ingesteld, zullen programmaonderdelen niet kunnen doorgaan met allerlei verschuivingen en afzeggingen vandien.

De startzondag is dit jaar op zondag 12 september.
Als vanouds het begin van de activiteiten van het nieuwe seizoen. Dan wordt op diezelfde dag de expositie in de vitrinekasten geopend: 400 jaar kinderbijbels. De eerste kinderbijbel in Nederland verscheen in 1703 en van de 900 verschillende kinderbijbels die daarna verschenen zijn, zijn er vast wel exemplaren vanuit de Exodusgemeente in de vitrine te bewonderen!
De filmavonden! Deze staan gepland op de volgende avonden: dinsdag 28 september en dinsdag 7 december. Rode draad die door de verhalen van deze films loopt is de manier waarop wij tegen mensen aankijken die anders zijn dan anderen. Jezus zette kinderen en mensen die niet aan onze normen voldoen, in het midden, wij hebben de neiging om die mensen te marginaliseren.
Drie gespreksavonden over de profeet Micha. Op dinsdagavond 12 oktober, dinsdagavond 26 oktober en dinsdagavond 16 november
De profeet Micha was een vurige, vlammende spreker, die de elite van zijn dagen het vuur na aan de schenen legde. Hij kwam op voor verdrukten en mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken.
Op een zaterdag in oktober gaan we met elkaar aan de wandel in Oude-Tonge. Een rondwandeling door het dorp en een bezoek aan twee kerken waarbij we naar orgelspel kunnen luisteren. We drinken koffie drinken bij onze werelddiaken: Marie- Antoinette Westra, onze werelddiaken zal deze wandeling organiseren. U hoort binnenkort welke zaterdag het wordt.
Dit seizoen ook enkele gespreksavonden over geloofsopvoeding. Ds. Jan de Visser wil voor doopouders een aantal avonden verzorgen over dit thema. Het gebruik van kinderbijbels zal daarbij zeker ook aan de orde komen. U wordt over de data nog geïnformeerd.
Het programma voor het tweede deel van het seizoen zal in december bekend gemaakt worden.

Met vriendelijke groet, namens de Comissie Vorming en Toerusting, Heleen Sikkema.

 
lees meer »
 
Jaarprogramma Vorming en Toerusting Emmaüskerk Jaarprogramma Vorming en Toerusting Emmaüskerk
Hier kunt u het jaarpgrogramma vorming en toerusting van de Emmaüskerk inzien.

Of kijk op de website van vorming en toerusting van de Emmaüskerk
 
 
Micha Micha

Micha - 3 gespreksavonden
 


lees meer »
 
Kerkenpad in Oude-Tonge Kerkenpad in Oude-Tonge

Klik hier voor de bijbel kunst quiz
lees meer »
 
“Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels” “Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels”
Vanaf  zondag 12 september 2021 vindt u in de vitrines in de ontmoetingsruimte een mooie verzameling kinderbijbels. Veel mensen hebben ons geholpen er een leuke expositie van te kunnen maken. Veel dank daarvoor. Een kleurrijke en gevarieerde verzameling is het geworden met enkele heel oude tot nog vrij recent uitgegeven kinderbijbels.
In die bijna 400 jaar dat er kinderbijbels in omloop zijn, is er natuurlijk wel wat veranderd in uitleg en taalgebruik, prenten en tekeningen en de uitstraling van de kinderbijbel.
lees meer »